આખરી ટ્રામ સફર

  માર્ચ ૩૧, ૧૯૬૪. ભરત આજે ઘણો દુઃખી હતો. એની મોટી  બહેન ખબર લાવી કે આ દિવસે કિંગ્સ સર્કલ થી દાદર ટી ટી વચ્ચે છેલ્લી ટ્રામ દોડશે. કપોળ નિવાસના પહેલા માળની બારીમાંથી રોજ ટ્રામને આવતી જતી જોવાની એક અજબ મઝા હતી. સ્કુલે જતાં, આવતાં, અનેક વખત એ ટ્રામને થન થન કરતી મંથર  ગતિએ જતી જોઈ … More આખરી ટ્રામ સફર

The Last Tram

March 31, 1964. It was the day the last tram in Mumbai was to go past his home. Bharat couldn’t believe this day could even dawn in his lifetime. The trams had become a part of his life – watching them from his window overlooking the tram tracks, watching them while he crossed the road … More The Last Tram

ફેઈસ બુક – એક વાર્તા

કોણ જાણે કેમ પણ આજે કોલેજ કેન્ટીન  સાવ ખાલી ખાલી લાગતી હતી. પેલા કિચનમાંથી સરસ મઝાના સમોસાની સોડમ જો કે આવતી હતી. પણ આપણી ચુલબુલી માધવી કાંઈ ખરાબ મિજાજ માં હતી. વળી કોલેજના કલાસ માં પેલો વિચિત્ર જીન્સ પહેરી  આવેલો લેક્ચરર પાછો અર્થહીન જોક્સ માર્યા કરતો હતો જેના ઉપર બધા છોકરા છોકરીઓ વ્યંગમાં હસતા રહયા. … More ફેઈસ બુક – એક વાર્તા