મેરબાઈ ની દેહરી પ્રકરણ ૧

Chapter 1 on page 2 of Atal Savera October 24, 2020 મેરબાઈનીદેહરી Posted on May 29, 2020 by Rajendra Naik પ્રકરણ ૧: ડાંગ સ્થિત નવગામમાં  એક ગ્રીષ્મ ઋતુની ખુશનુમા સવાર, આજુબાજુ પથરાયેલી વનશ્રુષ્ટી માંથી ચળાઈને આવતો મંદ મંદ આહલાદક પવન! ગામ ને ઘસાઈને પસાર થતી ચોમાસામાં ગાંડી બનતી અંબિકા નદી હાલ એક નાજુક નમણી નવોઢાની … More મેરબાઈ ની દેહરી પ્રકરણ ૧