પરિપૂર્ણતાની પરાકાષ્ઠા

ઓરડાના  ખૂણામાં સાવિત્રી દિંગ્મૂઢ, ડૂસકાંની પણ એક મર્યાદા હોય, આંખે આંસુ કેમે કરીને ન આવ્યાં. મોટીબેનની હઝાર કોશિશ કે બહેન થોડું રડી લે.   સાડીના પાલવથી  મોંને ઢાંકતી સાવિત્રી જાણે ફાટી આંખે યંત્રવત અનિવાર્ય વિધિ જોતી રહી. સામે શ્વેત  ચાદરથી લપેટાયેલી પતિ સદાશિવ જોશીની નિશ્ચેત કાયા; એની અધખુલી આંખો શું આ બધું નિહાળી રહી હતી? … More પરિપૂર્ણતાની પરાકાષ્ઠા