કોરોના મહામારીના સમયમાં ઓનલાઇન બિઝનેસ સ્ટાર્ટ-અપ કેવી રીતે કરશો?

“કેમ છો, મોટાકાકા?”  હું વળી ઘણા  દિવસથી કોરોના સમયમાં ધૂળખાતું હાર્મોનિયમ ખોલીને આંગળીઓ ફેરવતો હતો ત્યાં મારો  એકનો  એક ભત્રીજો જીગ્નેશ ખુલ્લી બારીમાંથી ઝાંકતો દેખાયો. “અરે  આવ આવ દીકરા, બારણું લોક નથી.” “ભાઈ જરા માસ્ક તો પહેરો બાપલા” મેં એને સલાહ આપી. માસ્ક પહેરી , જૂતા બહાર ઉતારી, ડીઓની સ્ટ્રોંગ સુગંધની આંધી ઉડાડતો જીગ્નેશ મારા … More કોરોના મહામારીના સમયમાં ઓનલાઇન બિઝનેસ સ્ટાર્ટ-અપ કેવી રીતે કરશો?

How to start up an Online Course ?– The Step by Step Guide

“Kem Chho, Motakaka?” (How are you, Grand Uncle?) -Jignesh, my overbearing nephew appeared at the window, as I was running my fingers over the keys of the harmonium gathering dust in the Covid -19 times. “Oh, Jignesh beta, come in. The door is never locked for obedient boys like you. “Got a mask, Bachcha, put … More How to start up an Online Course ?– The Step by Step Guide