આઈ હેવ આ ડ્રીમ – ABBA નું યાદગાર પોપ્યુલર ગીત

કરાઓકે નું એક નવતર સ્વરૂપ – ‘બજાઓકે’ કારણકે મેં સાથે ગાવા ને બદલે પ્રથમ તરંગ પર વગાડ્યું છે.  કેટલાય વર્ષો થી તમે મને ગીત ને સંપૂર્ણ રીતે એટલે કે આગળનું મ્યુઝિક, ગીત, વચ્ચે નું મ્યુઝિક – બધું  વગાડતા જોયો / સાંભળ્યો  છે. અહીં ગીત વગર બધા વાજિંત્રો એમ ને આમ રહેવા દીધાં છે.  ગીત એકદમ ભવ્ય સ્વરૂપ માં વાગતું હોય એમ લાગશે.

ABBA એ સ્વીડન નું ગ્રુપ  ૧૯૭૦ ના દાયકા માં ખૂબ  પોપ્યુલર  થઇ ગયું હતું – ઇન્ડિયા માં પણ! ગીતો એમના ખૂબ મેલોડિયસ હોય છે જેથી મારા અતિશય પ્રિય  છે.એમના     voulez – vous  આલબમ માં નું એક આઈ હેવ આ ડ્રીમ” અહીં પેશ કરૂં છું. થોડા સમય પહેલા એમનું બીજું એક ગીત “ચીકીતીટા ” મેં યુટ્યુબ પર મૂક્યું હતું  જે જાણકાર શ્રોતાઓને પસંદ પડ્યું હતું. 

જુઓ તમને  ગમે છે કે નહિ? 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s