‘જમના અને અન્ય વાર્તાઓ’ સંગ્રહ મારી વેબ સાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કેવી રીતે કરવો?

અતિ સરળ છે!

મારા આધુનિક યુગના વાચક મિત્રો, પુસ્તક હાથમાં લઈને પાનાં ફેરવીને વાંચવાનો જમાનો ધીરે ધીરે અદ્રશ્ય થઇ રહ્યો છે!
સૌથી પહેલા મારી વેબસાઈટ http://www.rajendranaik.com ખોલો. આ પછી અહીં દર્શાવેલ વિધિ થી આખું પુસ્તક ડાઉનલોડ કરો – બિલકુલ ફ્રી!

મારી વેબસાઈટ આમ દેખાશે. એમાં એરો થી બતાવ્યું છે તેમ ‘જમના વાર્તા સંગ્રહ ‘ પર ક્લિક કરો

હવે તમારી સામે એવું પેજ દેખાશે. એમાં બતાવ્યા પ્રમાણે પેજ ની છેક નીચે સુધી જાવ

હવે જ્યારે આ પેજ ખુલે એટલે એરો થી બતાવ્યા પ્રમાણે ‘ download ‘ નું બટન ક્લિક કરો.

નીચે બતાવ્યા મુજબ આખું પુસ્તક તમારા મોબાઈલ ફોન કે લેપટોપ કે આઈ પેડ માં આવી જશે – થોડો સમય લાગશે પણ જરા ધીરજ ધરો

હવે પુસ્તક તમારા મોબાઈલ ફોને/ લેપટોપ કે આઈ પેડ પર ખુલી ગયું. બસ હવે વાંચતા જાવ અને નીચે નીચે સ્ક્રોલ કરતા જાવ.
છેને સરળ?
? હવે તમને પુસ્તક વાંચવા ઇન્ટરનેટ ની જરૂર નહિ પડે.

તે છતાં જો પુસ્તકને હાથમાં પકડીને પાના ફેરવવાની અદમ્ય ઈચ્છા હોય તો મારો સંપર્ક કરો rbnaik46@gmail.com પર. હું તમને પુસ્તક મોકલવાની કોશિશ કરીશ


Leave a Reply