ડાયરી – ટવીકી નામની ચકલીની -પ્રયોગ નંબર ૨

The English version of this ‘ The Diary of Tweaky – the sparrow ‘ will appear on my blog shortly કલ્પનાની પાંખે ઘડાયેલી કથાનો એક નવીન પ્રયોગ નંબર ૧ મેં અહીં રજુ કર્યો હતો. આ પ્રયોગને આગળ વધારીને ટેક્નિકલી વધુ નક્કર સ્વરૂપ આપવાને હવે હું સમર્થ થયો છું. -પ્રયોગ નંબર ૨. કથાને સ્વમુખે વર્ણન સાથે … More ડાયરી – ટવીકી નામની ચકલીની -પ્રયોગ નંબર ૨

મોજે પલસાણા        Dec 15, 2021                  Post Palsana 

Episode 2     December 15, 2021 For Gujarati text please scroll down to the end of English text ગુજરાતીમાં વાંચવા ઈંગ્લીશ ટેક્સ્ટ પૂરી થાય ત્યાં સુધી નીચે સ્ક્રોલ કરો Which Palsana? Or Palisana? Our Extra Innings senior resort proudly belongs to Palsana but , having been labelled as ‘Vruddhashram’, it is still a bit … More મોજે પલસાણા        Dec 15, 2021                  Post Palsana 

गायत्री मंत्र – उपासना वो ऊर्जा स्त्रोत की जो सर्व जीव मात्र को  दृश्यमान  है      Gayatri Mantra – an invocation to a deity that is visible to all living beings

For the English version please scroll down to the end of Hindi version इंग्लिशमें पढ़नेके लिए कृपया हिंदी संस्करण ( version ) के सबसे आखिर वाले हिस्से तक स्क्रॉल करें. video link is at the bottom, after the English text हर धर्म में अपने अपने इष्ट देवकी उपासनाके लिए कोई न कोई मंत्र, दोहे या … More गायत्री मंत्र – उपासना वो ऊर्जा स्त्रोत की जो सर्व जीव मात्र को  दृश्यमान  है      Gayatri Mantra – an invocation to a deity that is visible to all living beings

મોજે પલસાણા ડિસેમ્બર ૭, ૨૦૨૧ Post Palsana

For English version please scroll down વહેલી સવારે નીકળ્યા કાકા ફરવા. ડિસેમ્બર ૭, ૨૦૨૧ ‘પેલા ડોહા આવતા છે’ બહુ ગીચ નહિ એવા પલસાણા બજારમાં એક નાની કટલરીની દુકાન માંડીને બેઠેલાં બેન બબડ્યાં. મનમાં એમ કે આ ઉમરવાળા ડોહાને કાને ઓછું સંભળાતું હશે. એને થોડી ખબર કે આ ઠંડીની સીઝનમાં બધો અવાજ જરા મોટો જ સંભળાય.હું … More મોજે પલસાણા ડિસેમ્બર ૭, ૨૦૨૧ Post Palsana