સાવન કા મહિના પવન કરે શોર…શોર..અરે બાબા શોર નહિ સોર … સોર. Saavan ka mahima Pratham Tarang Baithak at Pune February 13, 2022

For the English version please scroll down My video link is right at the end જૂ……ની  હિન્દી ફિલ્મ ‘મિલન’ નું આ જાણીતું ગીત એના લાક્ષણિક ઠેકાથી મેદાન મારી જાય છે. કેવી રીતે? સમજાવું? ગળામાં માદળિયું  પહેરેલ, ગરદનમાં  પેલો ગમછો, ફિલ્મનો હીરો આપણો સુનલ દત્ત? ભોળો ભાલો બિચારો હીરો,  રૂપાળી હિરોઈન નૂતનને એક મોટા કલાકારની અદાથી … More સાવન કા મહિના પવન કરે શોર…શોર..અરે બાબા શોર નહિ સોર … સોર. Saavan ka mahima Pratham Tarang Baithak at Pune February 13, 2022