મેરે મન કી ગંગા ઓર તેરે મન કી જમના કા … Mere manki Ganga Aur Tere manki Jamana kaa : For English text scroll down

સંગીતકાર બેલડી શંકર જયકિશન ની લોકપ્રિયતા મહદ અંશે એમની તર્જ ની સરળતા, તેમ જ પિયાનો એકોર્ડિઅન નો (કદાચ પહેલી વખત) નો સમાવેશ ને આભારી હતો. રાગ ભૈરવી પ્રત્યેનો તેમનો ઝુકાવ જગ જાહેર છે. જે રીતે મુકેશ જી એ આ પ્રકાર ના ગીતો ગાયાં છે એ સરળ શૈલી લગભગ કોઈ પણ ગાઈ શકે એવી છે. ખાસ … More મેરે મન કી ગંગા ઓર તેરે મન કી જમના કા … Mere manki Ganga Aur Tere manki Jamana kaa : For English text scroll down