પ્રથમ તરંગને અમેરિકામાં ઊંચકીને ભમવાની મઝા

Galivanting in the U.S. with my Pratham Tarang For text in English please scroll down સા રે ગ મ પ ધ ની – સંગીતના કાર્યક્રમોની લહાણ કરાવવા અમેરિકા આવ્યાને મને હજી ત્રણ અઠવાડિયા થયાં એમાં એક સત્ય છતું થઇ ગયું. એક એવી માન્યતા છે કે હિન્દુસ્તાની શાસ્ત્રીય સંગીતમાં આપણને સમજ ન પડે ભાઈ. પરંતુ, અહીં … More પ્રથમ તરંગને અમેરિકામાં ઊંચકીને ભમવાની મઝા

सांवरे सांवरे …..

सांवरे सांवरे ….. कहतें हैं की एक बार भैरवी – सदा सुहागन- राग गाना बजाना शुरू करो तो और कोई राग में जाना असंभव है. शायद इसी लिए उसे आखिर में पेश किया जाता होगा. हमारे भारत रत्न सितार वादक पंडित रवि शंकर जी ने इसे फिल्म अनुराधा के इस गाने में कैसे बखूबी पेश … More सांवरे सांवरे …..