અમેરિકામાં સવારે એકલો ચાલવા નીકળ્યો .. એકલા ચાલો રે…

અમેરિકાના શહેર ડાલસમાં એકલો ચાલવા નીકળી પડ્યો હું ઘ લેન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી, અમેરિકાના તોતિંગ શહેર ડાલસ, ટેક્સાસમાં સવારના કૂણા તડકામાં, સ્વાસ્થ્ય હેતુ. એકલા એકલા ચાલવા નીકળી પડવાનો (લટાર મારવાનો નહિ)  એક અનન્ય, અલૌકિક  લહાવો છે. કાળજીપૂર્વક બનાવેલ ચાલવા યોગ્ય પગથી પર, જ્યાં તદ્દન ઉંધી દિશામાંથી ધસમસતા વાહનોની ભીતિ  જયાં ન હોય; સવારની  ગુલાબી ઠંડી હવામાં, … More અમેરિકામાં સવારે એકલો ચાલવા નીકળ્યો .. એકલા ચાલો રે…

Ekla Cholo Re….I walk a lonely road The only one that I have ever known
Don’t know where it goes
But it’s home to me, and I walk alone…Ekla Cholo Re….I walk a lonely road

There is something ethereal and unworldly about taking morning walks, all by myself, in an American mega city called Dallas. The systematically paved path for walking without any irrational fear of finding myself face to face with a vehicle coming from the wrong side, the little playground for unseen children  in the crispy, morning cool … More Ekla Cholo Re….I walk a lonely road The only one that I have ever knownDon’t know where it goesBut it’s home to me, and I walk alone…Ekla Cholo Re….I walk a lonely road