સાલ મુબારક – ગરબે રમવા આવો ને ..

અમેરિકાનું ટલસા શહેર, જ્યાથી મેં ૧૯૭૦ માં એમ. એસ. કેમિકલ એન્જીનીઅરીંગની ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી, ત્યાં બેસતા વર્ષના પવિત્ર દિવસે મારી મેહફીલ નંબર ૨ યોજાઈ ગયી. હજી સપ્ટેમ્બરમાં યોજાયેલ પહેલી મેહફીલનો મિજાજ જોઈને કદાચ આ બીજી મેહફીલ યોજવાનો વિચાર એમને આવ્યો હોય.
આ વખતે મ્યુઝિક સિસ્ટમે ખૂબ સરસ દાદ દીધી અને એમાંય શ્રોતાઓનો મારા સંગીત પ્રત્યેનો આદર અને ઉત્સાહ ભળે એટલે સોનામાં સુગંધ ! અહીં એક એડિટ કરેલી ટચૂકડી વિડિઓ કલીપમાં આ નઝારો તમે જોઈ શકશો. આમાના દરેક ગીત નો એકેક વિડિઓ કલીપ પણ છે જે રસ ધરાવતા મિત્રોને વોટ્સએપથી મોકલી આપીશ


2 thoughts on “સાલ મુબારક – ગરબે રમવા આવો ને ..

Leave a Reply