મોજે પલસાણા મણકો-Post Palsana Episode dated November 30

For the English version please scroll down આવો ફરી પાછા એક્સટ્રા ઇનીંગ્ઝ સીનીઅર રિસોર્ટ તરફ: નવા રેસ્ટોરન્ટ નો ખળભળાટ   પોતાના જોડિયા ભાઈ રણછોડભાઈના પરાક્રમ પછી એને જેમ તેમ દિલ્હી રવાના કર્યા પણ હજી બેચેની કેડો છોડતી ન હતી. એ તો સારું થયું કે વાત વણસે એ પહેલાં બધું સમેટાઈ ગયું. એક્સટ્રા ઇનીંગ્ઝ માં રહેતા … More મોજે પલસાણા મણકો-Post Palsana Episode dated November 30