બ્લોગસાઇટનું રંગરોગાન ચુપકે ચુપકે શરુ

જોયું? મેં લખ્યું હતું ને કે મારી વેબસાઈટ www rajendranaik com નું રંગરોગાન શરુ કરવાનો છું? લ્યો એ તો શરુ પણ થઇ ગયું? ફોટામાં વેબસાઈટ ડિઝાઈનર હિતેષભાઇ મારા વિચારોને સમજવા મથી રહયા છે, પાછળ મારી દીકરી રીનીતા એના ડેડીને જરૂરી સલાહસૂચન આપતી દેખાય છે. આજે આ ચર્ચા નવસારી સ્થિત Brown Burger નામે એક બર્ગર રેસ્ટોરન્ટ … More બ્લોગસાઇટનું રંગરોગાન ચુપકે ચુપકે શરુ