વિશ્વ વહીસ્કી દિવસ મે ૨૦ – મોજે પલસાણા

તે સવારે હરીશ ભાઈ મારી ઈચ્છા વિરુદ્ધ જય અંબે ફરસાણ માં ખેંચી ગયા એનો ઘા હજી સુકાયો ન હતો ત્યાં ગઈ કાલે હરીશભાઈ નો ફોન,“રાજેન ભાઈ, હૂં ચાલે? કાલે હૂં પોગ્રામ ?” હું ચમક્યો, નક્કી દાળમાં કાળું!‘કા…લે તો જરા કામમાં છું, બોલોની’ મેં ઠાવકા થઈને વળતો પ્રહાર કર્યો‘અરે હૂં તમે હો , બિઝી બિઝી બિઝી. … More વિશ્વ વહીસ્કી દિવસ મે ૨૦ – મોજે પલસાણા

હમારી કોઈ શાખા નહિ હૈ

તમે દુકાન માં ડેગ મૂકો ત્યાં એક મોટું મસ પોસ્ટર નજરે ચડે ‘ હમારી કોઈ શાખા નહિ હૈ’ ઓહો, આ લોકોનો માલ એટલે સરસ હશે કે બીજી દુકાન વાળા એના નામની કોપી કરતા હશે નહિ? અંદર જાવ ત્યારે ખબર પડે કે માલ માં કાંઈ દમ નથી. બીજું નાટક  : તમે દુકાન માં ઘૂસીને અડધો કલાક … More હમારી કોઈ શાખા નહિ હૈ

Audio મોજે પલસાણા : એક્સટ્રા ઇંનિંગ્ઝમાં મોર્નિંગ વોકનો મહિમા 

This narration is in the local lingo with Surti flavour પલસાણા માં મોર્નિંગ વોક કરતાં કેટલા જોખમો પાર કરવા પડે તે હવે મારા અવાજ માં સાંભળો નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો