ફ્લેમિંગો અને આદુવાળી ચા

અમદાવાદ સ્થિત સ્વપ્નની નગરી જેવા “પેરિસ ગાર્ડન” માં આખરે લગ્નનું રિસેપશન સમાપ્ત થયું.  રાજેશ હવે આ બધા થી કંટાળ્યો  હતો એટલે પત્ની રેખાને નીકળવાનો ઈશારો કર્યો. સ્ટેજ પર કલાકો ઉભા ઉભા વારંવાર અવિરત ફોટા પડાવતાં થકાન ભર્યું સ્માઈલ આપતાં બોર નહિ થઇ જતાં હોય આ નવ દંપત્તિઓ ? “ “પણ હવે અનિલભાઈ ને ક્યાં શોધવા? … More ફ્લેમિંગો અને આદુવાળી ચા

The Race

The long drawn out wedding reception got over at Ahmedabad’s plush Paris Garden. A tired looking Rajesh motioned to his wife, Rekha, to get ready to leave the venue. The entire exercise called ‘Wedding Reception’ always amused and irritated him. “Doesn’t the couple get tired of posing for the never ending pictures, with a put-on, … More The Race