અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

અજબ ની દ્વિધા આજે કાંઈ લખવું નથી, મૂડ નથી , એમ કહેતા આટલું લખાઈ ગયું કારણ? મનમાં રાખવું નહિ, એવું સુજ્ઞ વાચકો કહી ગયા સમજી જજો આ કલમ વિના લખ્યું છે, અદ્રશ્ય આંગળીઓથી Dilemma invisible In no mood to write anything today But ended up writing these line anyhow As Readers complain I keep  a … More અજબ ની દ્વિધા / Dilemma invisible

Shall we learn, ever?

I am tempted to post this piece posted in October 2017 Gallivanting amidst ruins My footsteps sublimely disturb the eons gone by, Behold the future ruins of all grandiose monuments, The ear-splitting murmurs of ancient battles won and lost The cries of the vanquished The parade of the Victors, The history keeps repeating Fools hope … More Shall we learn, ever?

પ્રકરણ ૫: ભીખુ સોલિસિટર દયાળજીનો વારસદાર બનશે?

દયાળ મેનશન– બાણગંગાથી નજીક એક આલીશાન બંગલો. ૧૯૦૦ ના જમાનામાં કોઈ અંગ્રેજ જનરલે ખંત થી બંધાવેલું; છત પર વિલાયતી નળીઆંથી   શોભતો એક સ્થાપત્યનો અદભૂત નમૂનો. હાલ દયાળજી દીપચંદ, મુંબઈની પ્રસિદ્ધ લો –ફર્મના ભાગીદાર દયાળ સાહેબનું નિવાસ સ્થાન! એક ઓરડામાંથી બીજામાં જવા માટે ભારેખમ બારણા ખોલવા પડે. ભીખુ ને થયું આટલા મસમોટા બાથરૂમમાં આ લોકો … More પ્રકરણ ૫: ભીખુ સોલિસિટર દયાળજીનો વારસદાર બનશે?

CHAPTER 5: Bhikhu the protégé of Dayaljee Solicitor?

Dayal Mansion, close to the famous Banganga tank was an old one -storey building built by a British General in the early 1900s. It had tiled roofs at the top and heavy doors to each of the innumerable rooms. The bathrooms were big enough to accommodate half a dozen guests – Bhikhu thought. “What do … More CHAPTER 5: Bhikhu the protégé of Dayaljee Solicitor?