વાલમ તારાં નેણ – એટલે કે ”પિયા તોસે નૈના લાગે’

‘પિયા તોંસે નૈના લાગે’ એ ગીત પરદા પર આવે અને વહીદા  રહેમાન ઘૂંઘટ ખોલે ત્યારે પ્રેક્ષકોમાંના  કેટલાય પ્રેમભગ્ન પુરુષોની હાય સંભળાય. પછી શરુ થાય એક ઉત્તેજક, પ્રભાવશાળી શાનદાર મનોરંજન. હું કેટલાય સજ્જનોને જાણું છું જેમણે આ ફિલ્મ કઈં કેટલીયે વાર જોઈ હશે વહીદાના મોહક સ્મિત, એની નૃત્ય કરતી કમનીય કાયાને નિહાળવા! આ એજ વહીદા છે … More વાલમ તારાં નેણ – એટલે કે ”પિયા તોસે નૈના લાગે’

पिया तोसे नैना लागे रे

पिया तोसे नैना लागे रे, When Wahida Rehman, one of the most accomplished actor-dancers, resplendent in the finest jewellery, unveils her lovely face we can imagine a handful of love-lorn men in the audience let out a sigh.  ‘પિયા તોંસે નૈના લાગે’ એ ગીત પરદા પર આવે અને વહીદા  રહેમાન ઘૂંઘટ ખોલે ત્યારે પ્રેક્ષકોમાના કેટલાય … More पिया तोसे नैना लागे रे

Post Palsana – O..these wintry tales at Extra Innings – Orright Orright

February 18, 2023 Indian winters are anything but harsh, more so if you live in the western part of Mera Bharat Mahaan. Avalanche, snow storms are the terms, aliens for a person like our Gopal kaka who has lived his entire life in and around South Gujarat. The imperceptible onset of winter rarely makes a … More Post Palsana – O..these wintry tales at Extra Innings – Orright Orright