કે સેરા સેરા ; જે થવાનું છે એ થશે?

બીવડાવી નાખે એવી ફિલ્મો બનાવતા આલ્ફ્રેડ હિચકોકની ફિલ્મ ‘ધ મેન હૂં ન્યુ ટૂ મચ’ નું આ જાણીતું ગીત છે જેને એ જમાનાની મશહૂર અભિનેત્રી – ગાયિકા ડોરિસ ડે ને ગાવા કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેણે ધરાર ના પાડી દીધી, ‘આની ફિલસુફી મને નથી ગમતી’. ખેર, ‘પાપી પેટ કા સવાલ’ હતો એટલે ક-મને ગાઈ નાખ્યું. આમાંથી ધડો  લઈને, પ્રારબ્ધ પર આધાર રાખવાને બદલે મારામાં પ્રજ્વલિત જ્યોત જે રાહ દેખાડે એ મુજબ આ વર્ષની કોન્સર્ટ ટૂર રહેશે. ‘કે સેરા સેરા’ તો હરગિજ નહિ!

Qué será, será? It’s déjà vu time again!

From September to November 2022, I performed at 14 concerts in as many cities in the United States, not to count the innumerable home baithaks filled with a handful of music aficionados clamouring for melodies of the yesteryears.  It was one of the most satisfying concert tours for me, that raised an astronomical sum for … More Qué será, será? It’s déjà vu time again!