મોજે પલસાણા મણકો-Post Palsana Episode dated November 30

For the English version please scroll down આવો ફરી પાછા એક્સટ્રા ઇનીંગ્ઝ સીનીઅર રિસોર્ટ તરફ: નવા રેસ્ટોરન્ટ નો ખળભળાટ   પોતાના જોડિયા ભાઈ રણછોડભાઈના પરાક્રમ પછી એને જેમ તેમ દિલ્હી રવાના કર્યા પણ હજી બેચેની કેડો છોડતી ન હતી. એ તો સારું થયું કે વાત વણસે એ પહેલાં બધું સમેટાઈ ગયું. એક્સટ્રા ઇનીંગ્ઝ માં રહેતા … More મોજે પલસાણા મણકો-Post Palsana Episode dated November 30

November 25 The International Day for the Elimination of Violence against Women

Violence comes in a variety of hues. Wilfully depriving a woman, a young girl of her basic right that includes her right to primary education as well. Turning a blind eye to young girls working in the fields, along with their parents, is a sure sign of rot that has set in the much hyped … More November 25 The International Day for the Elimination of Violence against Women

સાંભળ્યું? નવેમ્બર ૧૯ પુરુષોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે!

અરે  વાહ ! મારા  જન્મદિવસની  પૂર્વ  સંધ્યાએ  દુનિયાના  ભાયડાઓ  મળીને  ઉત્સવમનાવે ? કોઈ  ફરિશતાના  આવવાની  રાહ  જુએ  કે  શું ? ( ભાઈ  મજાક  છે  આ). અડધે  અડધું  વિશ્વ  થયું  આ  તો!  હવે  આનાથી  વધુ  આનંદ  હોઈ  શકે  ખરો?  પણ  ઉભા  રહેજો.  પેલા  બાકીના  અડધા  વિશ્વનું  શું ?  ભાઈ, એ  લોકોને  એમનોઆંતર  રાષ્ર્ટીય  મહિલા  દિવસ  હોય  … More સાંભળ્યું? નવેમ્બર ૧૯ પુરુષોનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ તરીકે ઉજવાય છે!